Zpět na úvod
A A A
Volební program 2022+

Náš volební program navazuje na priority námi stanovené v minulém volebním období. Vyhodnocení programu z roku 2018 si můžete přečíst ZDE.

Z naší iniciativy vznikl jasný plán rozvoje města (strategický plán). Za účasti široké veřejnosti byl zpracován na začátku volebního období. Na začátku nového bude nutné provést jeho aktualizaci, která bude vyžadovat samozřejmě veřejné projednání.

Volební program, který vám představujeme, je reálný. Řada projektů je již připravena, některé jsou ve fázi přípravy.


• Informační otevřenost k občanům města.
• Pokračování podpory bytové výstavby vč. bydlení v rodinných domech.
• Aktivní vyhledávání a využívání dotačních možností.
• Přestěhování kanceláří městského úřadu do Solnické ulice do čp. 777.
• Obnova a opravy místních ulic a chodníků (Javorová, Kostelní, Malá Kostelní, Křovická, V Zahradách, Mlýnská, Sadová a další).
• Přijímání opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti na městských komunikacích.
• Přesun Domu dětí a mládeže do Komenského ulice.
• Přesun technických služeb do areálu teplárny.
• Přesun autobusového nádraží a revitalizace prostoru u nádraží ČD.
• Další modernizace teplárny a snížení její závislosti na importu zdrojů energií.
• Výstavba a využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Podpora rozšíření nákupní zóny.
• Udržení provozu krytého bazénu a letního koupaliště a jejich postupná rekonstrukce.
• Výstavba volnočasového areálu Klídek.
• Důsledná koordinace pokládání nových sítí ČEZ a mobilních operátorů.
• Investice do vodovodní a kanalizační sítě (nový vodojem a vrt, rekonstrukce sítí).
• Podpora výstavby protipovodňových opatření.
• Snaha o vytvoření nových kapacit parkovacích míst.
• Zajištění investic na rozvoj regionálního školství.
• Zachování městské policie.
• Podpora udržitelnosti a dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb.
• Zachování vysoké úrovně kulturní nabídky ve městě.
• Zachování finanční podpory místních spolků (sociální oblast, kultura, sport, hasiči).
• Pokračování kulturní spolupráce s partnerskými městy.
• Zatraktivnění Dobrušky pro turisty.
• Údržba a rozvoj sportovišť na území města.
• Realizace nových cyklostezek.
• Podpora profesionálních a dobrovolných hasičů.

Dobruška je naším společným domovem,
pomozte nám ji zdokonalovat pro lepší život.