A A APoděkováníNáměstí F.L.Věka

Vážení Dobrušťáci,


volební období se chýlí ke konci. Ve druhé polovině měsíce září 2022 se uskuteční komunální volby, v nichž se naše kandidátka, která doznala minimálních změn, bude opět ucházet o přízeň Vás – dobrušských voličů. Před čtyřmi lety jste nám svěřili velmi silný mandát. Teď je opět na Vás, abyste posoudili, jak jsme od roku 2018 do letoška dokázali Vaše očekávání naplnit, a zvážili, zda budete nadále důvěřovat směru, který naše sdružení nezávislých kandidátů udává budoucímu vývoji našeho domovského města – Dobrušky.    

Tým kandidátů
SNK – Veřejnost pro všestranný rozvoj Dobrušky


Vážení spoluobčané,


pevně věříme, že v uplynulých čtyřech resp. dvanácti letech jsme vaši důvěru nezklamali a opětovně vás srdečně žádáme o podporu ve volbách do Zastupitelstva města Dobrušky. Naše Sdružení nezávislých kandidátů – Veřejnost pro všestranný rozvoj Dobrušky se komunálních voleb účastní už počtvrté. V minulých volbách v roce 2018 jsme zvítězili se ziskem sedmi mandátů z celkových patnácti. Starostou města zůstal Petr Lžíčař a společně s ním v Radě města působili místostarosta Miroslav Sixta, Ivan Koláčný a po vzdání se zastupitelského mandátu Oldřichem Bittnerem také Martina Rašková. V zastupitelstvu ještě pracovali Karel Brázdil, Pavel Štěpán a Miroslav Novák. Petr Lžíčař je starostou od března roku 2016.
Pokud s námi nahlédnete do našeho volebního programu z roku 2018, jsme přesvědčeni, že Vám nezbude nic jiného než objektivně konstatovat, že se nám nadále daří ve spolupráci s radními a většinou zastupitelů ostatních politických stran naprostou většinu volebních předsevzetí úspěšně naplňovat. Uvědomujeme si však, že před námi zákonitě zůstává spousta práce a nelehkých úkolů v nelehké době, které se musíme pokusit prostřednictvím konstruktivního vedení naplňovat.

Vyhodnocení volebního programu 2018

Naše kandidátka je opravdu spolupracujícím týmem. Oproti minulým volbám zaznamenala minimum změn. Nadále ji tvoří aktivní spoluobčané, kteří v různých oblastech veřejného života města vykonávají dobrovolnou práci pro ostatní bez ohledu na svůj volný čas.

Všichni kandidáti se angažují v různých spolcích, například: sdružení dobrovolných hasičů (Petr Lžíčař, Martina Rašková, Jiří Smola), ochotnické divadlo (Pavel Štěpán, Tomáš Ulrych a Miroslav Sixta), sportovní spolky lyžařů, skibobů, cyklistiky, národní házené, fotbalu, futsalu, badmintonu, florbalu a dalších (Miroslav Jelen, Martin Eimann, Petr Lžíčař, Martina Rašková, Miroslav Sixta, Zdeněk Zilvar, Jitka Jelenová, Karel Brázdil, Ivan Koláčný), Český myslivecký svaz (Miroslav Novák), Český zahrádkářský svaz (František Nagy), Český klub historických vozidel (Tomáš Ulrych), sdružení rodičů a přátel několika dobrušských škol (Martina Rašková).

Nadále nikdo z nás není členem žádné politické strany.

Jsme jedinou skutečně nezávislou kandidátkou v Dobrušce.

Nechceme ztrácet čas politickými či osobními spory. Hodláme pokračovat v efektivním plánování, konstruktivním vyhledávání zdrojů financování, rozpočtování, projektování a řízení rozvoje města a městských částí ve prospěch všech obyvatel Dobrušky, Běstvin, Dolů, Domašína, Chábor, Křovic, Mělčan, Miškova, Pasek, Pulic, Spáleniště a Studánky.

Naším cílem zůstává především spokojený život občanů ve městě.

Stěžejní slogan našeho sdružení se nemění:

Dobruška je naším společným domovem,
pomozte nám ji zdokonalovat pro lepší život.