A A A

Komunální volby 2018

Náměstí F.L.VěkaVážení Dobrušťáci,

děkujeme za velkou podporu, kterou jste našemu sdružení nezávislých kandidátů projevili během uplynulého víkendu u volebních uren. Zcela jasně jste dali najevo, že nastoupený směr řízení radnice, který naše kandidátka obhajovala, je správný. Velmi si Vaší důvěry vážíme a budeme se snažit, ji v nadcházejících čtyřech letech nezklamat.

 

Petr Lžíčař a tým kandidátů

SNK – Veřejnost pro všestranný rozvoj Dobrušky
Vážení spoluobčané,


dovolujeme si Vás požádat o důvěru a podporu ve volbách do Zastupitelstva města Dobrušky. Po čtyřech letech se Vám představujeme už potřetí. V minulých volbách jsme se umístili na druhém místě a získali tři mandáty. Karel Brázdil a Petr Lžíčař se stali členy Rady města a Pavel Štěpán zastupitelem. Od března 2016 je starostou města Petr Lžíčař.

Náš volební program z roku 2014 se nám povedlo ve spolupráci s radními a zastupiteli ostatních stran naplnit z převážné části, ale do budoucna stále zůstává mnoho práce.

Oslovili jsme opět aktivní spoluobčany z různých oblastí veřejného života města. Všichni kandidáti se angažují v různých spolcích, například:

sdružení dobrovolných hasičů (Martina Rašková, Petr Lžíčař, Jiří Smola),
ochotnické divadlo (František Veverka, Pavel Štěpán, Jiří Honěk, Miroslav Sixta, Miloš Flígr),
sportovní spolky lyžařů, skibobů, cyklistiky, národní házené, fotbalu, futsalu, badmintonu, florbalu a dalších (Miroslav Jelen, Petr Lžíčař, Martina Rašková, Miroslav Sixta, Zdeněk Zilvar, Miloš Flígr, Jitka Jelenová, Karel Brázdil, Ivan Koláčný),
Český rybářský svaz (František Veverka, Jiří Honěk), Český myslivecký svaz (Miroslav Novák), Český zahrádkářský svaz (František Nagy),
sdružení rodičů a přátel několika dobrušských škol (Martina Rašková).

Nejsme členy žádných politických stran, jsme tedy jedinou skutečně nezávislou kandidátkou v Dobrušce.

Naším cílem není ztrácet čas v politických sporech, ale chceme se podílet na plánování, vyhledávání zdrojů financování, rozpočtování, projektování a řízení rozvoje města a městských částí ve prospěch všech obyvatel Dobrušky, Běstvin, Dolů, Domašína, Chábor, Křovic, Mělčan, Miškova, Pasek, Pulic, Spáleniště a Studánky.

Naším cílem je především spokojený život občanů ve městě.


Dobruška je naším společným domovem,
pomozte nám ji zdokonalovat pro lepší život.