Zpět na úvod
A A A

Ing. Petr Lžíčař


Bydliště: Dobruška, Doly

Narodil se v roce 1962 v Rychnově nad Kněžnou. Je ženatý a má dvě dospělé děti.

V roce 1984 dokončil studium na Českém vysokém učení technickém v Praze (fakulta stavební, obor geodézie a kartografie) a hned poté nastoupil do Vojenského topografického ústavu v Dobrušce jako občanský zaměstnanec. Nejdříve působil jako odborný, později jako vědecký pracovník.

Po roce 1989 se věnoval informačním technologiím, byl rovněž konzultantem ekonomických informačních systémů. Koncem roku 1997 s kolegy přivedl do Dobrušky první pevnou internetovou linku. Od té doby se ve firmě ACT Plus s.r.o. zabýval poskytováním telekomunikačních služeb a prodejem a implementací informačních technologií.


Založil tradici jarních koncertů revivalových skupin na náměstí v Dobrušce uspořádáním koncertu Pink Floyd revival k 10. výročí zavedení internetu do Dobrušky v roce 2008.

Spoluzakládal a stal se prvním starostou Sboru dobrovolných hasičů v Dobrušce - Dolech, který uspořádal několik oblíbených kulturních akcí (Velikonoční slavnosti ve Valském divadle a v parku a také Dolské hasičské bály v kulturním domě). Také je členem výboru Skibob klubu v Dobrušce a mezinárodním rozhodčím skibobového sportu.

V roce 2006 byl poprvé zvolen do zastupitelstva města Dobrušky a stal se radním. V roce 2010 mandát obhájil a čtyři roky vykonával funkci místostarosty města. Zabýval se územním plánováním, dopravou, teplárenstvím, investičními akcemi a kulturou. V roce 2014  byl zvolen místostarostou a v březnu 2016 se stal starostou města.

Nikdy nebyl členem žádné politické strany.


S velvyslancem Francie a hejtmanem Královéhradeckého kraje při zahájení Česko-francouzských dní
S režisérem Františkem Filipem při předání čestného občanství města Dobrušky
Při předání cen nejlepším na dětském závodě Dolský Bikecup