Zpět na úvod
A A A
Ing. Miroslav Jelen
Bydliště: Dobruška, Pulice

Narodil se v roce 1962 a celých 59 let je Dobrušťák. Bydlí v Pulicích, v lokalitě Za vodou. Má dvě děti, syna a dceru.

Vystudoval ČVUT Praha, fakultu strojní. Již 25 let pracuje ve společnosti NOVOPOL a.s., výrobce pěnového polystyrenu, kde je člen představenstva a obchodním ředitelem firmy. Je členem Rady Sdružení zpracovatelů pěnového polystyrenu ČR.

Celý život byl aktivní v národní házené, jako hráč, trenér, rozhodčí a funkcionář. 20 let vykonával funkci předsedy oddílu v Dobrušce. V současné době je členem výkonného výboru Svazu národní házené a předsedou trenérské rady.

Je členem SKI KLUBU Dobruška, pomáhá jako technický personál a vlekař.

 

Předání ceny při setkání  oddílu národní házené 2017
Na setkání oddílu národní házené
Ze slavnostního vyhlášení Nejlepších sportovců Dobrušky 2021