Zpět na úvod
A A A
Ing. Karel Brázdil, CSc.
Bydliště: Dobruška, Běstviny

Narodil se v roce 1958 v Kroměříži. Je ženatý a má dvě dospělé děti.

Po absolvování vysoké školy v roce 1985 nastoupil do VTOPÚ v Dobrušce. Nejdříve působil jako odborný, později jako vědecký pracovník v oblasti mapování a geoinformatiky. Od roku 2000 vykonával funkci náčelníka (ředitele) úřadu. Zasloužil se o transformaci VTOPÚ na Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad a jeho trvalou stabilizaci v Dobrušce. Po ukončení vojenské služby přešel pracovat do Zeměměřického úřadu, kde postupně působil jako vedoucího odboru, nejdříve v Praze a později v Pardubicích. Od 1. ledna 2014 byl jmenován ředitelem Zeměměřického úřadu v Praze.

V roce 2006 byl zvolen do zastupitelstva města Dobrušky a stal se radním, mandát ve volbách 2010 i 2014 obhájil. Působil ve funkci předsedy finančního výboru a jako předseda komise pro rozvoj teplárenství. Je propagátorem komplexní revitalizace areálu za krytým bazénem, zejména výstavby „vícegeneračního“ relaxačního a oddechového areálu „Klídek“, výstavby cyklostezky z ulice Mírová k Městskému stadionu Václava Šperla a modernizace teplárny současně s přesunem technických služeb ze sídliště do areálu teplárny. Podporuje projekty: cyklostezku Dobruška – Nové Město nad Metují, výstavbu víceúčelové sportovní haly v Pulicích, modernizaci budovy a areálu sokolovny.

Zastává vizi: „V Dobrušce musí být kde pracovat, bydlet a aktivně sportovat a relaxovat v každém věku“.

 

Při slavnosti při příležitosti 690 let Dobrušky

Při zahájení expozice vojenské geografie v Dobrušce
Vernisáž výstavy VGHMÚř v Kině 70
Setkání bývalých náčelníků VTOPÚ